Filter by type:

Sort by year:

YDS Çözümlü Soru Bankası

Kitap
Sedat BAY
Yeniyüz Yayıncılık, Ankara, 2016
Publication year: 2016

Kitabın Önsözü

Son yıllarda akademik çalışma yapmakta olan ya da gelecekte akademik çalışma yapmayı planlayan arkadaşların önündeki en önemli engel YDS ve benzeri yabancı dil sınavlarıdır. Bu sınavlara hazırlanmakta olan arkadaşların en büyük şikayetleri arasında öne çıkan şey çıkmış sorulardan başka kaynak bulamamaları ve mevcut açıklamaların yeterli bulunmayışıdır. Yıllardır YDS ve benzeri sınavlara öğrenci hazırlayan biri olarak bu eksiği gidermek için bu kitabı yazmaya karar verdik. Gerek soruların ÖSYM tarafından hazırlanan sorulara uygunluğu ve gerekse açıklamaların basit ama etkili bir dille verilmiş olmasından dolayı kitabımızın arkadaşlarımıza faydalı olacağını ümit ediyoruz.

-Sedat BAY

Just Perfect Soru Bankası

Kitap
Şule Düzdemir, Sedat Bay
Yargı Yayınevi, Ankara, 2014
Publication year: 2014

Kitabın Önsözü

YDS Sınavı özellikle akademik alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımız için kaçınılmaz bir sınavdır. Bu sınava hazırlanan arkadaşlarımızın İngilizce düzeylerinin oldukça iyi seviyede olması gerekmektedir. Belirli düzeyin üzerindeki arkadaşlar, bu bilgilerini test sorularıyla pekiştirip, en kısa sürede doğru cevaba ulaşmak zorundadırlar. Dolayısıyla, sınav öncesinde bol miktarda soru çözülmesi gerekmektedir.

Bu kitapta Dilbilgisi konuları ile ilgili testler verilmiş, YDS sınavlarında çıkan soru tipleri bölümlere ayrılmış ve her bölümle ilgili testler sunulmuştur. İngilizce Dilbilgisi konularını tamamlamış olan öğrenciler sınava hazırlığın son aşamasında bu testleri çözerek hazırlıklarını tamamlayabilirler.

Bu kitabın size sınavı aşmanızda destek olmasını, şans getirmesini diliyoruz.

Yolunuz açık olsun!

-Sedat BAY (Cumhuriyet Üniversitesi)
-Şule DÜZDEMİR (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Editörlük / Hakemlik
Publication year: 2014

Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi

Editörlük / Hakemlik
Publication year: 2014

YDS Perfect Grammar

Kitap
Sedat Bay
Teorem Yayıncılık, Ankara, 2013
Publication year: 2013

YDS Nokta Atışı Soru Bankası

Kitap
Sedat Bay
Teorem Yayıncılık, Ankara, 2013
Publication year: 2013

Howard Brenton'ın The Churchıll Play Adlı Eserinde Devlet Eliyle Uygulanan Toplumsal Şiddet

Ulusal Makale
Sedat Bay
Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi - Vol 36, No 2, Sivas, 2012
Publication year: 2012

Öz

Çağımızın önde gelen sosyalist İngiliz oyun yazarlarından biri olan
Howard Brenton, yazmış olduğu otuzdan fazla oyunda şiddet olgusuna oldukça
büyük bir önem vermiştir. Her ne kadar bireysel şiddet olayları hem bireyler
hem de toplum için tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarsa da bu eylemler genellikle
önceden öngörülebilen ve önlenebilecek eylemler iken, özellikle değişik
toplumsal gruplar arasında meydana gelen kolektif, toplumsal şiddet olayları,
bireysel şiddet eylemlerinden çok daha tehlikelidir. Özellikle devlet tarafından
uygulanan şiddet bu tür şiddet eylemlerinin en önemlisi ve tehlikelisidir.
Brenton da eserlerinde ve de özellikle bu çalışmanın konusunu oluşturan
The
Churchill Play
adlı oyununda bu konuyu ele almaktadır. Bu eserde devlet
tarafından toplumun değişik tabakalarına ve gruplarına karşı uygulanan baskı ve
şiddet olayları ve toplumsal sorunların önemli bir sebebi olan ekonomik
eşitsizlik ele alınmaktadır. Brenton bu eserle birlikte şiddetin devlet tarafından
kitleleri kontrol altında tutmak için nasıl bir araç olarak kullanıldığını ortaya
koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Howard Brenton, şiddet, kolektif şiddet, The Churchill
Play
, toplama kampı

Golden Grammar

Kitap
Sedat Bay
Teorem Yayıncılık, Ankara, 2011
Publication year: 2011

The Original Bay Tests

Kitap
Sedat Bay
Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004
Publication year: 2004

Kitabın Önsözü

KPDS, ÜDS ve YDS sınavına hazırlananlar için karşılaşılan en büyük sorunlardan biri mevcut kitapların çok büyük bir kısmındaki soruların daha önceki yıllarda çıkan sorular olmasıdır. Bu nedenle sınavın özüne uygun orijinal sorular içeren bir kitabın eksikliği on yıldan fazla süredir bu alanda birlikte çalıştığımız arkadaşların en önemli isteklerinden bir olmuştur. Bu isteği yerine getirebilmek için hazırladığımız bu kitap inanıyoruz ki bu talepleri karşılayacaktır.

Kitabımızın ilk kısmında Tenses, Conjunctions, Relative Clause, Participles, Conditionals gibi temel dilbilgisi konuları ile ilgili sorular gruplar halinde verilerek sınavlara hazırlanan arkadaşlara karşılaşacakları soru tiplerini algılamada bir ön hazırlık imkanı sunmak amaçlanmıştır.

Kitabımızın en önemli özelliği KPDS, ÜDS ve YDS sınavında mevcut bütün soru tiplerinin ayrı ayrı gruplar halinde ele alınmasıdır, bu sayede bu sınavlara hazırlananlar kendilerini eksik hissettikleri soru tipine daha çok yoğunlaşabilecektir.

Kitabımızın siz değerli okuyuculara hedeflerinde yardımcı olabilmesi tek dileğimizdir.
– Sedat BAY