Publication Types:

Sort by year:

Howard Brenton'ın The Churchıll Play Adlı Eserinde Devlet Eliyle Uygulanan Toplumsal Şiddet

Ulusal Makale
Sedat Bay
Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi - Vol 36, No 2, Sivas, 2012
Publication year: 2012

Öz

Çağımızın önde gelen sosyalist İngiliz oyun yazarlarından biri olan
Howard Brenton, yazmış olduğu otuzdan fazla oyunda şiddet olgusuna oldukça
büyük bir önem vermiştir. Her ne kadar bireysel şiddet olayları hem bireyler
hem de toplum için tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarsa da bu eylemler genellikle
önceden öngörülebilen ve önlenebilecek eylemler iken, özellikle değişik
toplumsal gruplar arasında meydana gelen kolektif, toplumsal şiddet olayları,
bireysel şiddet eylemlerinden çok daha tehlikelidir. Özellikle devlet tarafından
uygulanan şiddet bu tür şiddet eylemlerinin en önemlisi ve tehlikelisidir.
Brenton da eserlerinde ve de özellikle bu çalışmanın konusunu oluşturan
The
Churchill Play
adlı oyununda bu konuyu ele almaktadır. Bu eserde devlet
tarafından toplumun değişik tabakalarına ve gruplarına karşı uygulanan baskı ve
şiddet olayları ve toplumsal sorunların önemli bir sebebi olan ekonomik
eşitsizlik ele alınmaktadır. Brenton bu eserle birlikte şiddetin devlet tarafından
kitleleri kontrol altında tutmak için nasıl bir araç olarak kullanıldığını ortaya
koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Howard Brenton, şiddet, kolektif şiddet, The Churchill
Play
, toplama kampı